LSI Logic LSI00333 MegaRAID SAS 9286CV-8e 8Port 6Gb s PCIE3.0 1GB Controller Card

LSI Logic LSI00333 MegaRAID SAS 9286CV-8e 8Port 6Gb s PCIE3.0 1GB Controller Card

Details

  • Brand: LSI Logic
  • Manufacturer: LSI LOGIC
  • Model: LSI00333

Features

    LSI Logic LSI00333 MegaRAID SAS 9286CV-8e 8Port 6Gb s PCIE3.0 1GB Controller Card

Description

LSI Logic MegaRaid 9286-CV-8e 8-Ports SAS PCI Express 3.0 RAID ControllerL5-25421-21